Important pentru Tutori
Important pentru Studenti
Important pentru Companii
Important pentru Partenerii de Proiect
Arhiva
Achizitii publice
Baze de date angajatori
Biblioteca virtuala
Feedback proiect

Prezentare ADR Nord-Vest


Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest  este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. Misiunea sa este de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Nord-Vest prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, de a pune in practica planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui si utiliza eficient resursele financiare si umane in asistarea comunitatilor din Regiunea Nord-Vest, precum si de a atrage noi resurse. Personalul are o experienta importanta in gestionarea si monitorizarea implementarii proiectelor, implementarea de proiecte internationale, dezvoltarea de politici, strategii si programe de dezvoltare la nivel regional.

Principalele activitati: elaborarea si reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) precum si a planurilor si programelor operationale si sectoriale de la nivelul regiunii; gestionarea Fondurilor alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul national sau din alte surse de finantare; promovarea regiunii si a activitatilor care decurg din politicile de dezvoltare regionala; dezvoltarea de parteneriate nationale, inter-regionale si Internationale in vederea dezvoltarii regionale

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest  este un partener activ in regiune, fiind initiatorul si sustinatorul mai multor structuri parteneriale care au rolul de a formula planuri de actiune si directii strategice la nivel de politici educationale si de ocupare. Consortiul pentru Dezvoltare Regionala si Pactul Regional pentru Ocupare sunt doua astfel de structuri in care partenerul 3 a avut un rol important, alaturi de ceilalti parteneri, in identificarea nevoilor si definirea unor prioritati.

Principalele proiecte derulate sau aflate in curs de derulare:

1.BISNet Transylvania, proiect care a fost initiat in cadrul Programului pentru Competitivitate si Inovare al Comisiei Europene .  BISNet Transylvania este o retea suport pentru afaceri si inovare in regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru (corespunzator unei Macroregiuni de tip I). Printr-un consortiu de 7 parteneri, se aplica o abordare inovativa si o mai buna tintire a sectorului IMM din arealul geografic mentionat. Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest  este coordonatorul acestui proiect, in baza unui contract semnat cu Comisia Europeana pe o perioada de sase ani (ianuarie 2008 - decembrie 2013). Proiectul este finantat in cadrul Programului Comisiei Europene ”Competitivitate si Inovare”, masura “Servicii pentru sustinerea mediului de afaceri si a inovarii” si co-finantat de parteneri cu 40% din bugetul total. Buget total: 1,4 Milioane Euro. Durata implementarii: 36 luni.

2.Proiectul Plan4all este un geoportal  pentru promovarea regiunii de Nord-Vest abordand aspecte legate de planificarea teritorială, şi anume: (1) acoperirea terenurilor, (2) utilizarea terenurilor, (3) servicii de utilităţi publice, (4) instalaţii de producţie şi industriale, (5) instalaţii agricole şi pentru acvacultură, (6) zone de administrare/restricţie/reglementare/unităţi de raportare şi (7) zone de risc natural. Proiect finantat de Uniunea Europeana prin eContent Plus. Buget: 4.446.420 Euro. Durata implementarii: 30 luni.                   

 3. Proiectul ENSPIRE EU – Inspiraţie Antreprenorială pentru Uniunea Europeană – finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C – a fost promovat în cadrul unui parteneriat larg între partenerul 3 si Autorităţi Publice Locale şi Camere de Comerţ din Danemarca, Marea Britanie, Franţa, Spania, Suedia, Cipru, Cehia, Polonia, România, Ungaria şi Slovenia. Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea eficacităţii politicilor de susţinere a spiritului antreprenorial, în vederea modernizării şi a creşterii competitivităţii economice a Uniunii Europene.
Proiectul se va desfăşura pe o durată de 36 luni şi beneficiază de un buget total de 1,951,463.94 euro, fiind finantat de Uniunea Europeana prin programul INTERREG IVC.

4.ASVILOC PLUS  Scopul proiectului este de a defini traseele si abordarile functionale pentru promovarea retelelor de inovare si antreprenoriale din regiunile partenere. Obiectivul global vizat este de a contribui la construirea unui “sistem de inovare transnational” incepand cu valorificarea rezultatelor proiectului anterior Asviloc si pana la bunele practici ale Strategiilor Regionale de Inovare, actionand asupra cadrului institutional si a resurselor umane.Astfel, proiectul va contribui la cresterea rolului agentiilor pentru dezvoltare de a dezvolta sistemul de inovare regional ca si o interfata de promovare a inovarii implicand actorii relevanti din domeniu si facandu-i sa lucreze intr-un cadru larg si omogen pe baza unei strategii regionale de inovare pe termen lung. Pentru atingerea scopului si obiectivului propuse, proiectul isi va desfasura activitatile pe o perioada de 36 de luni si va beneficia de un buget de 2.352.941,19 Euro. Liderul acestui proiect este Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Marche – Sviluppo Marche SpA, Italia

 


Regulament actualizat concurs regiunea BI

BURSE Rochus si Beatrice Mummert

Happy Job Fair

Hospitality Jobs in Singapore

InternshipCareer Training USA

Stagii admin la Comisia Europeana

Stagii ARRP

Stagii BRD

Stagii Catalog-Cursuri.ro

Stagii CESE

Stagii COR

Stagii COR2

Stagii EuropaFest

Stagii la Banca Mondiala

Stagii la Consiliul Europei

Stagii la Consiliul Europei 2

Stagii la Consiliul Europei 3

STAGII LA MARSHALL FUND


Vezi mai multe

 

Obiective PRACTICA


 

 

 

Statistici


 

 

 

Noutati

 

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Echipa Proiectului Parteneri Evenimente Comunicate Grafic activitati Galerie Media Linkuri utile Contact Eucariera portal