Important pentru Tutori
Important pentru Studenti
Important pentru Companii
Important pentru Partenerii de Proiect
Arhiva
Achizitii publice
Baze de date angajatori
Biblioteca virtuala
Feedback proiect

Prezentare Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ, care îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii Învăţământului şi regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit legii. Universitatea a fost înfiinţată în anul 1991 prin Hotărârea de Guvern Nr. 474 din 19.07.1991 Activitatea Universităţii vizează dezvoltarea echilibrată şi interdependentă a învăţământului universitar şi a cercetării. Pe plan social Universitatea urmăreşte asigurarea cadrului instituţional şi a mijloacelor materiale de punere în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, constituirea unei activităţi academice care să contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională si la integrarea europeană prin educaţie, ştiinţă şi cultură.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Stabilirea de parteneriate la nivel regional in diferite domenii constituie o experienta majora in derularea activitatii partenerului. Experienta in domeniu poate fi ilustrata sub doua aspecte: experienta manageriala in implementarea si coordonarea proiectelor si experienta si competenta tehnica in activitati de instruire si formare. Universitatea a derulat programe Phare si proiecte pe Programul de “Invatare pe tot parcursul Vietii”. Universitatea a implementat 4 proiecte pe programul Phare in domeniul Cresterii Economice si a Coeziunii Sociale. Universitatea este în momentul de faţă implicată în diverse proiecte finanţate prin Programele Operaţionale aferente Fondurilor Structurale. Principalele proiecte aflate în curs de derulare sunt: 1. “Cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor si al angajatorilor intreprinderilor din domeniul constructiilor si serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesionala specifica”, proiect finanţat din Fondul Social European prin POSDRU. Durata: 2 ani. Bugetul: 1.289.496 Lei. 2. “Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al regiunii de Dezvoltare Centru”. Proiect care este în faza de contractare şi va fi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul proiectului este consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional în vederea îmbunătăţirii corelării ofertei învăţământului profesional şi a învăţământului superior cu cererea pieţei muncii în scopul creţterii ocupării şi asigurării coeziunii economice şi sociale. Buget 1.846.061 Lei pentru o perioadă de 2 ani.

 


Regulament actualizat concurs regiunea BI

BURSE Rochus si Beatrice Mummert

Happy Job Fair

Hospitality Jobs in Singapore

InternshipCareer Training USA

Stagii admin la Comisia Europeana

Stagii ARRP

Stagii BRD

Stagii Catalog-Cursuri.ro

Stagii CESE

Stagii COR

Stagii COR2

Stagii EuropaFest

Stagii la Banca Mondiala

Stagii la Consiliul Europei

Stagii la Consiliul Europei 2

Stagii la Consiliul Europei 3

STAGII LA MARSHALL FUND


Vezi mai multe

 

Obiective PRACTICA


 

 

 

Statistici


 

 

 

Noutati

 

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Echipa Proiectului Parteneri Evenimente Comunicate Grafic activitati Galerie Media Linkuri utile Contact Eucariera portal