Important pentru Tutori
Important pentru Studenti
Important pentru Companii
Important pentru Partenerii de Proiect
Arhiva
Achizitii publice
Baze de date angajatori
Biblioteca virtuala
Feedback proiect

Prezentare ADR Centru

ADR Centru  este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. Misiunea sa este de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, de a pune in practica planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui si utiliza eficient resursele financiare si umane in asistarea comunitatilor din Regiunea Centru, precum si de a atrage noi resurse. Personalul are o experienta importanta in gestionarea si monitorizarea implementarii proiectelor, implementarea de proiecte internationale, dezvoltarea de politici, strategii si programe de dezvoltare la nivel regional.
Principalele activitati:
1. Elaborarea si reactualizarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) precum si a planurilor si programelor operationale si sectoriale de la nivelul regiunii;
2. Gestionarea Fondurilor alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul national sau din alte surse de finantare;
4. Promovarea regiunii si a activitatilor care decurg din politicile de dezvoltare regionala;
6. Dezvoltarea de parteneriate nationale, inter-regionale si Internationale in vederea dezvoltarii regionale

ADR Centru este un partener activ in regiune, fiind initiatorul si sustinatorul mai multor structuri parteneriale care au rolul de a formula planuri de actiune si directii strategice la nivel de politici educationale si de ocupare. Consortiul pentru Dezvoltare Regionala si Pactul Regional pentru Ocupare sunt doua astfel de structuri in care ADR Centru a avut un rol important, alaturi de ceilalti parteneri, in identificarea nevoilor si definirea unor prioritati. Principalele proiecte derulate sau aflate in curs de derulare: 1.Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua Regiuni Europene, proiect finantat de Comisia Europeana din fondurile Programului Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii. Buget: 295000 Euro. Durata implementarii: 36 luni. 2.BISNet Transylvania, proiect care a fost initiat in cadrul Programului pentru Competitivitate si Inovare al Comisiei Europene avand ca obiectiv crearea unei retele suport pentru afaceri si inovare. Buget total: 1,4 Milioane Euro. Durata implementarii: 36 luni. 3.Proiectul Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare in regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS isi propune sa implementeze un sistem GIS integrat la nivelul celor sase consilii judetene, precum si conectarea informaționala a acestora la un sistem de colectare si prelucrare a datelor statistice. Proiect finantat prin MF al Spatiului Economic European. Buget: 350000 Euro. Durata implementarii: 21 luni. 4. Dezvoltarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional – Regiunea Centru, proiect finanțat de catre Autoritatea de Management pentru POS DRU având ca scop consolidarea capacitatii instituționale a Consorțiului Regional (CR) in vederea imbunatațirii corelarii ofertei invatamântului profesional si a invațamântului superior cu cererea pieței muncii in scopul creșterii ocuparii si asigurarii coeziunii economice si sociale. Buget total: 1,8 Milioane Lei. Durata de implementare:24 luni.

 


Regulament actualizat concurs regiunea BI

BURSE Rochus si Beatrice Mummert

Happy Job Fair

Hospitality Jobs in Singapore

InternshipCareer Training USA

Stagii admin la Comisia Europeana

Stagii ARRP

Stagii BRD

Stagii Catalog-Cursuri.ro

Stagii CESE

Stagii COR

Stagii COR2

Stagii EuropaFest

Stagii la Banca Mondiala

Stagii la Consiliul Europei

Stagii la Consiliul Europei 2

Stagii la Consiliul Europei 3

STAGII LA MARSHALL FUND


Vezi mai multe

 

Obiective PRACTICA


 

 

 

Statistici


 

 

 

Noutati

 

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Echipa Proiectului Parteneri Evenimente Comunicate Grafic activitati Galerie Media Linkuri utile Contact Eucariera portal