Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa"
Titlul proiectului: Practica - primul pas pentru cariera ta!

Aceasta platforma serveste in cadrul proiectului "Practica - primul pas pentru cariera ta!". Puteti obtine un nume de utilizator si o parola de la
administratorul sistemului (posdru61811@adrbi.ro) transmitand urmatoarele informatii:

1. numele si prenumele
2. statutul solicitat (Echipa management,Echipa implementare,Partener,Tutor,Student,Formator,Cadru didactic)
3. universitatea/compania la care studiati/lucrati
4. in cazul studentului: anul de studii si grupa
5. localitatea in care va desfasurati activitatea educationala sau profesionala